Tuinen van Zandweerd

Aan de noordkant van Zandweerd, vlakbij de IJssel, is een gebied beschikbaar met kavels voor zelf- en samenbouw. De gemeente ontwikkelt hier samen met de toekomstige bewoners een nieuwe woonbuurt met respect voor natuur en landschap. Een woonbuurt dus die uitermate geschikt is voor mensen met hart voor natuur, groen, en activiteiten buiten. Een buurt waar het buurtgevoel belangrijk wordt gevonden.

Van klein tot groter

Bij de ontwikkeling van de woonbuurt worden kavels in verschillende groottes aangeboden; van klein voor rijenwoningen en zogenoemde tiny houses, tot kavels met een maximum van 475 m² waar ruimte is voor half vrijstaande en vrijstaande woningen. Voor uitsluitend grote woningen is de woonbuurt minder geschikt. Er is ruimte voor initiatieven van bewonerscollectieven en een klein deel is gereserveerd door de woningcorporaties. Aan de dijk van de IJssel is een appartementencomplex voorzien.

Wonen aan een tuinpad
Veranderingen in het klimaat wegen mee bij de ontwikkeling van de Tuinen van Zandweerd, zodat er minder last is van verdroging, wateroverlast of de gevolgen van hitte. Het concept ‘wonen aan een tuinpad’ gaat uit van een buurt waar gezondheid en ontspannen wonen leidend is. De auto is te gast in de buurt. Parkeren kan aan de randen van de wijk en niet op het eigen perceel.

Samen de wijk verder bouwen
Het stedenbouwkundig concept is inmiddels gereed. De verdere invulling van de kavels wil de gemeente samen met belangstellenden uitwerken. De kavels worden mede op basis van de wensen van belangstellenden bepaald. Wie na loting een kavel in optie heeft, kan een woning ontwerpen met een grote mate van vrijheid. Er is ruimte voor unieke woningen. Samen met een supervisor en met de toekomstige buren geven de nieuwe bewoners vorm aan hun eigen woonbuurt. Er gelden wel spelregels en uitgangspunten.

Vragen?
Gelet op de grote belangstelling proberen wij eventuele vragen zoveel mogelijk te bundelen. Uw vraag kunt u sturen naar info@opjestek.nl. Wij zullen deze dan beantwoorden op de website Opjestek.nl onder FAQ.