Toegankelijkheidsverklaring Deventer verkoopt

De gemeente Deventer wil dat iedereen deze website kan gebruiken. Komt u toch een pagina tegen die niet toegankelijk is? Meld dit dan bij ons.

Wat is een toegankelijke website?

Een toegankelijke website is voor alle doelgroepen beter te gebruiken. Daarom gelden er functionele, technische en redactionele toegankelijkheidseisen voor websites van de overheid. Deze zijn vastgelegd in de internationale richtlijnen voor webtoegankelijkheid.

Wat doen wij aan toegankelijkheid?

  • Wij nemen toegankelijkheid vanaf de start mee in het ontwerp-, bouw en redactionele proces van onze websites;
  • Wij laten onze websites jaarlijks testen door ervaringsdeskundigen en een onafhankelijk onderzoeksbureau;
  • Wij trainen onze medewerkers en zorgen ervoor dat hun kennis over toegankelijkheid op peil blijft.


Toegankelijkheidsverklaring

Jaarlijks laten wij onze website testen door ervaringsdeskundigen en een onafhankelijk onderzoeksbureau. Op 1 oktober 2020 heeft stichting Accessibility de digitale toegankelijkheid van de website onderzocht. De uitkomsten kunt u lezen in het rapport toegankelijkheidsonderzoek (pdf, 280 KB). Deze website voldoet nog niet aan alle webrichtlijnen. De komende tijd voeren wij de verbeteringen uit. De stand van zaken publiceren wij in de toegankelijkheidsverklaring. In de afbeelding hieronder ziet u wat de huidige status is van de toegankelijkheid van deze website.

Het toegankelijkheidslabel van Deventer verkoopt. Volg de link voor de toegankelijke versie van dit label.

 


Hulp nodig bij het lezen van een pagina of document?

Kunt u een pagina of pdf niet goed lezen? Neem dan contact op via webredactie@deventer.nl of telefoonnummer 14 0570. We bekijken samen welk alternatief wij u kunnen bieden.

Documenten downloaden