Toegankelijkheidsverklaring Deventer verkoopt

De gemeente Deventer wil dat iedereen deze website kan gebruiken. Komt u toch een pagina tegen die niet toegankelijk is? Meld dit dan bij ons.

Wat is een toegankelijke website?

Een toegankelijke website is voor alle doelgroepen beter te gebruiken. Daarom gelden er functionele, technische en redactionele toegankelijkheidseisen voor websites van de overheid. Deze zijn vastgelegd in de internationale richtlijnen voor webtoegankelijkheid.

Wat doen wij aan toegankelijkheid?

  • Wij nemen toegankelijkheid vanaf de start mee in het ontwerp-, bouw en redactionele proces van onze websites;
  • Wij laten onze websites jaarlijks testen door ervaringsdeskundigen en een onafhankelijk onderzoeksbureau;
  • Wij trainen onze medewerkers en zorgen ervoor dat hun kennis over toegankelijkheid op peil blijft.


Toegankelijkheidsverklaring

De gemeente Deventer wil dat iedereen deze website kan gebruiken. Wij volgen hiervoor de toegankelijkheidseisen van DigiToegankelijk. Door deze standaard te gebruiken wordt deze website gebruiksvriendelijker en beter toegankelijk voor mensen met een functiebeperking.

Status digitale toegankelijkheid

Deze website voldoet nog niet aan de eisen, die worden gesteld aan digitale toegankelijkheid. De verklaring heeft op dit moment status C. Dat betekent dat de eerste maatregelen zijn genomen. In het voorjaar van 2024 vindt onderzoek plaats naar de content en de techniek van de website.

De toegankelijkheidsverklaring is gepubliceerd in het landelijk register van toegankelijkheidsverklaringen.

Wat doen wij om de toegankelijkheid van websites te bevorderen?

  • Wij nemen toegankelijkheid vanaf de start mee in het ontwerp-, bouw en redactionele proces van onze websites.
  • Wij laten onze websites regelmatig testen door gebruikers.
  • De websites worden regelmatig getoetst door een specialist digitale toegankelijkheid.
  • Wij trainen onze medewerkers en zorgen ervoor dat hun kennis over toegankelijkheid op peil blijft.

Pdf's

De toegankelijkheidseisen gelden ook voor documenten. Op deze website staan enkele pdf's. Deze voldoen niet aan de toegankelijkheidseisen. Kunt u de informatie in een document niet lezen of gebruiken? Neem dan contact met ons op.

Contact

Bent u een pagina tegengekomen, die niet toegankelijk is? Neem dan contact met ons op via webredactie@deventer.nl of telefoonnummer 14 0570.