Nieuws

1e kavelruil zichtbaar in gemeente Deventer

Geplaatst op: 28 april 2020 Met het plaatsen van het kavelruilbord in het perceel van de familie Dijkerman aan de Zuidlooërweg te Bathmen (buurtschap Zuidloo) is voor iedereen zichtbaar dat het 1e ruilpl.. Lees meer..

Bestemmingsplan voormalige bibliotheek

Geplaatst op: 20 maart 2020 Het college van burgemeester en wethouders is voornemens een ontwerp bestemmingsplan voor de voormalige openbare bibliotheek aan de Brink ter inzage te leggen. Dat plan beoogt een .. Lees meer..

Ruim 600 woningen gebouwd in 2019

Geplaatst op: 22 februari 2020 In 2019 zijn 627 nieuwe woningen gebouwd in Deventer. Hiermee zijn er 534 woningen toegevoegd aan de woningvoorraad, en 93 gesloopte woningen vervangen. Daarmee is de doelstelling .. Lees meer..

Veel variatie bij nieuwbouw in Okkenbroek

Geplaatst op: 17 februari 2020 Haase Bouw bouwt in Okkenbroek 8 nieuwbouwwoningen, in 4 varianten. Er komen 4 rijwoningen en 2 halfvrijstaande woningen. Daarnaast komen er een split-levelwoning en een levensloop.. Lees meer..

1 bestemmingsplan voor Deventer, stad en dorpen

Geplaatst op: 17 februari 2020 Het college van burgemeester en wethouders heeft de ruim 100 bestemmingsplannen die tot nu toe gelden voor alle delen van de stad en de dorpen geactualiseerd en samengevoegd in 1 n.. Lees meer..