Deventer verkoopt en duurzaamheid

Deventer verkoopt denkt aan het milieu. Onze standplaats is duurzaam: het stadhuis in Deventer. Het gebouw is 1 van de meest duurzame overheidsgebouwen van Nederland. Het stadhuis won onder andere de publieksprijs BNA Beste Gebouw van het Jaar 2017.

 

In de communicatie gebruikt Deventer verkoopt zo min mogelijk papier. Vrijwel alle communicatie verloopt online: via website en social media. Vanzelfsprekend zijn wij ook telefonisch of op afspraak bereikbaar.

 

Aardgasvrij bouwen in Deventer

De gemeente Deventer streeft er naar om in 2030 klimaatneutraal te zijn. Bouwt u zelf een huis in Deventer of in de omliggende dorpen, dan kunt u daaraan bijdragen. De gemeente juicht individuele initiatieven rondom aardgasvrij bouwen door bewoners toe. De gemeente ondersteunt de bewoners met het verstrekken van informatie over aardgasvrij bouwen.

 

Gasloos bouwen

De overheid heeft een wet vastgesteld dat woningen voortaan 'gasloos' gebouwd moeten worden. Die wet gaat op 1 juli 2018 in. Het is niet meer mogelijk om woningen waarvoor een omgevingsvergunning na 1 juli 2018 wordt aangevraagd, aan te sluiten op gas. Dit heeft consequenties, zowel voor het ontwerp van woningen als ook voor de investering. De invoering van deze wet is een mooie eerste stap om de ambitie ‘klimaatneutraal in 2030’ te realiseren

 

Woningbouwprojecten in Deventer

De gemeente maakt afspraken met ontwikkelaars over aardgasvrij bouwen op nieuwbouwlocaties. Bij deze ontwikkelingen zijn energieneutraal en aardgasvrij belangrijke uitgangspunten. Steenbrugge, ontwikkelingslocaties Zandweerd, studenten woningen Havenkwartier (DUWO) zijn mooie voorbeelden van aardgasvrije woningbouwprojecten.

 

Woningbouwprojecten in uitvoering

Er zijn ook woningbouwprojecten waarbij de afspraken tussen gemeente en ontwikkelaar al jaren geleden zijn gemaakt. De woningen in deze projecten worden nu gebouwd en krijgen nog wel een gasaansluiting. Met de ontwikkelaars van deze locaties wordt geprobeerd om op basis van maatwerkafspraken toch te kijken naar fossielvrij bouwen.

 

Informeren en verleiden

Door bewoners te informeren over en ontwikkelaars te verleiden om duurzaam en aardgasvrij te bouwen hoopt de gemeente samen met bewoners de ambitie klimaatneutraal in 2030 te realiseren.

 

Deventer Energie

Het energieloket is voor bewoners het loket waar zij terecht kunnen met vragen over aardgasvrij bouwen. Ook voor andere vragen over duurzaam bouwen en wonen kunnen bewoners terecht bij dit loket.