VERKOCHT: Holterwegzone

De gemeente Deventer ontwikkelt aan de Holterweg een gebied voor Leisure. Hieronder wordt in de meest brede zin verstaan: alles op het gebied van vrije tijdsbesteding, sport en family entertainment.

Voor deze ontwikkeling van de Leisurezone is een ontwikkelingsperspectief (pdf, 800 KB) opgesteld. Dit document is de basis voor de invulling van het gebied, en beschrijft alle aspecten ten aanzien van vormgeving, inrichting en samenhang. De ontwikkeling biedt ruimte voor initiatief en particulier ondernemerschap, en vormt in samenhang een aantrekkelijk gebied waar iets te beleven is.

Uitgifte

De uitgifte van bouwgrond vindt kavelgewijs plaats: De kaveloppervlaktes worden afgestemd op de wensen van de koper, en zijn afhankelijk van het gewenste oppervlak. Het oppervlak is afhankelijk van de omvang van de gewenste bebouwing en de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de inrichtingsvereisten. Inmiddels is in de leisurezone een tankstation, een fastfoodrestaurant en een fitnessonderneming gevestigd. Deze ondernemers en het naastgelegen Sportbedrijf De Scheg gaan graag in gesprek met nieuwe ondernemers om het aanbod tot succesvol concept te maken.

De nog beschikbare grond wordt uitsluitend aangeboden voor particulier ondernemerschap om vestiging van leisure en sport gerelateerde invullingen mogelijk te maken. Horeca in deze ondernemingen is toegestaan, mits deze ondergeschikt is aan de hoofdactiviteit en niet functioneert als zelfstandig restaurant.


Locatie en bereikbaarheid

De locatie aan de Holterweg is gelegen aan de uitvalsweg van en naar Deventer. Vanaf de A1, afrit 23 (oost) is de locatie binnen 5 minuten te bereiken. Nabij de locatie zijn bushaltes gesitueerd, en ook ligt het station Deventer Colmschate op steenworp afstand. De kavels zijn toegankelijk via een paralelweg aan de Holterweg. Op deze manier kunnen de kavels voor alle verkeersdeelnemers veilig worden bereikt.

Bij aankoop van een kavel moet rekening worden gehouden met een aantal aspecten.

Beschikbaarheid

Op de locatie is nog 18.000 vierkante meter grond beschikbaar verdeeld over 2 fasen: In de 1e fase is nog 6.000 vierkante meter beschikbaar, in de 2e fase 12.000 vierkante meter. De grond is inmiddels bouwrijp, wat betekent dat deze toegankelijk is via een nieuw aangelegde weg en aansluitvoorzieningen voor riolering en nutsvoorzieningen nabij de kavel aanwezig zijn.

Gebouwen

De bebouwing kan variëren in hoogte, maat, uitstraling en afstand tot de Holterweg. In samenhang vormen ze een gevarieerd samenspel met de inrichting van de buitenruimte. Gebouwen moeten 5 meter uit de perceelsgrens worden gesitueerd, en mogen maximaal 20 meter hoog worden (functie gerelateerde uitzonderingen en installaties zijn bespreekbaar tot maximaal 25 meter hoog). Reclame uitingen moeten integraal onderdeel uitmaken van het gebouw en laten op architectonische of iconische wijze zien 'waar het van is'. De gebouwen zijn duurzaam van karakter, gasloos, en dragen bij aan een hittestressbestendige omgeving. Denk hierbij aan groene daken of wanden.

Parkeren

Bij ontwikkeling van een kavel zal de koer zelf rekening moeten houden met parkeeroplossingen. Aan de hand van een te leveren parkeeronderbouwing moet blijken welke aantallen noodzakelijk zijn, en op welke wijze deze vorm krijgen. Oplossingen kunnen rond, in en/of onder het gebouw worden gevonden. Uitgangspunt is dat al het parkeren op eigen terrein plaatsvindt. Hierbij zijn wel parkeeroplossingen worden toegestaan door uitwisseling met naastgelegen percelen.

Terreininrichting

De inrichting van het terrein biedt -zoals beschreven in het ontwikkelperspectief- plaats aan het parkeren van auto’s, fietsen, en voorziet in toegangspaden naar de entrees. De situering van de inritten is uiteraard maatwerk, en wordt in overleg met de gemeente bepaald. In het kader van hittestress moet het terrein voorzien zijn van groepen bomen die geclusterd worden aangeplant, met een minimum van 1 boom per 200 vierkante meter. Het groen moet leiden tot schaduwwerking op hete dagen, en hiermee een groene waas vormen over het terrein in de aansluiting op naastgelegen percelen. Aan de Holterwegzijde moet een vluchtweg voor bezoekers gesitueerd zijn, welke eveneens toegang biedt aan hulpdiensten. Bij de inrichting van de kavel moet rekening worden gehouden met het bergen en infiltreren van regenwater op eigen terrein. Afvoer van overtollig water is niet toegestaan, alleen veiligheidshalve kan een overstort worden aangelegd naar openbaar gebied (de paralelweg Piet van Donkplein).

Veiligheid

De panden bieden ruimte aan veel bezoekers. Aangezien de panden nabij het spoor worden gesitueerd worden eisen gesteld aan de veiligheid van de gebouwen en vluchtwegen, waarbij de mate van zelfredzaamheid van bezoekers wordt meegewogen. Deze aspecten zijn goed inpasbaar, en hierover adviseert de Veiligheidsregio. Buitenactiviteiten zijn niet toegestaan.

Prijs

De grondprijs bedraagt € 125 per m2. Erfpachtconstructies zijn bespreekbaar.

Informatie

De gemeente Deventer biedt ruimte aan initiatieven, en helpt u graag bij het tot stand brengen van uw plannen. Voor meer informatie over ondernemen in de Leisurezone aan de Holterweg in Deventer, kunt u terecht bij projectmanager Jan Jaap van der Woude:

Documenten downloaden