CPO kavel Zandweerd

De ‘Tuinen van Zandweerd’ biedt een leefomgeving die uitnodigt tot ontmoeten, spelen, sporten en tuinieren. De gemeente speelt in op kleine huishoudens, de vergrijzing, energietransitie en de tendens van langer zelfstandig wonen. Dit vraagt om nieuwe innovatieve woonconcepten. Denk aan levensloopbestendige woningen, energie neutrale woningen, wonen gecombineerd met zorg en/of Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO).

Voor dit CPO gaat het om een kavel waar ten minste 6 tot maximaal 15 woningen kunnen worden gerealiseerd.

Verkoop

De kavelprijs van deze unieke ruime kavel is € 399,30 per m2 inclusief BTW en kosten koper. De kavel heeft een oppervlakte van circa 2628 m2.
 

De totale grondprijs voor de gehele kavel is € 1.049.360,40 inclusief BTW en kosten koper.

De toewijzing vindt plaats door loting van inschrijvingen, die voldoen aan de voorwaarden zoals omschreven in de verkoopbrochure. 

Inschrijven en loting


CPO-bouwgroepen konden zich inschrijven tot en met 4 juni 2021 12.00 uur. De loting heeft inmiddels plaatsgevonden. Inschrijving is niet meer mogelijk. 

Let op! De verkoopbrochure en het inschrijfformulier zijn aangepast. Een afzonderlijke bankverklaring per CPO lid is bij de inschrijving niet meer vereist. Wel verklaart ieder CPO lid afzonderlijk door het ondertekenen van het inschrijfformulier de financieringsmogelijkheden (kavel, de bouwkosten voor de woning, inrichting van het perceel en bijkomende kosten) voldoende te hebben onderzocht. De CPO bouwgroep dient te verklaren dat de leden in staat zijn de koop van de totale kavel, de bouwkosten voor alle woningen, inrichting van het perceel en bijkomende kosten te financieren.

U kunt zich alleen inschrijven als rechtspersoon. U kunt zich dus niet afzonderlijk inschrijven. U dient zelf een CPO-groep samen te stellen en een vereniging of stichting op te richten.

Zie voor de voorwaarden voor inschrijving en loting in de verkoopbrochure onder de downloads. Bekijk ook de overige bijlagen hieronder. Hierin vindt u alle informatie rond de CPO kavel Zandweerd. Documenten downloaden