Bekendmaking voorgenomen uitgiften

Als gevolg van het arrest van de Hoge Raad van 26 november 2021 (Didam) moet de gemeente Deventer, gelet op het gelijkheidsbeginsel, vooraf kennisgeven van het voornemen om te besluiten tot het aangaan van een overeenkomst waarbij sprake is van de uitgifte van onroerende zaken.

Gemeente Deventer maakt via deze pagina de (voorgenomen) uitgiften van gemeentelijke onroerende zaken bekend. Het gaat hier om uitgiften waaraan (nog) geen openbare procedure is voorafgegaan of waar sprake is van een 1 op 1 uitgifte.

De voorgenomen uitgiften tot juni 2024 vindt u onderaan deze pagina bij ‘Documenten downloaden’. De voorgenomen uitgifte vanaf juni 2024 vindt u als link onder de alinea Voorgenomen uitgiften. Er liggen geen stukken ter inzage.

Wilt u meer informatie over een uitgifte? Stuur dan een e-mail naar publicatie.vastgoedtransacties@deventer.nl.

Kort geding

Bent u het oneens met een voorgenomen uitgifte? Dan dient u binnen 20 kalenderdagen na publicatie van de desbetreffende voorgenomen uitgifte, een kort geding in bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Overijssel.

Dient u een kort geding in, dan stelt u ons hiervan op de hoogte. Dit doet u binnen de 20 kalenderdagen na publicatie. U stuurt uw concept dagvaarding naar e-mailadres publicatie.vastgoedtransacties@deventer.nl.

Dient u binnen de 20 kalenderdagen na publicatie geen kort geding in, dan vervalt het recht hiertegen in rechte op te komen en/of daarop enige vordering tot schadevergoeding of welke andere aanspraak dan ook te baseren, althans heeft u uw rechten daarop verwerkt. De gemeente Deventer en haar contractspartijen worden onredelijk benadeeld als pas na de (duidelijk kenbaar gemaakte) termijn, alsnog tegen het voornemen respectievelijk het aangaan van de overeenkomst(en) wordt opgekomen.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Deventer kunnen, wanneer niet (tijdig) een kort geding aanhangig wordt gemaakt, vanaf 20 kalenderdagen na de datum van de publicatie een besluit nemen over het aangaan van overeenkomsten en daarmee al dan niet overgaan tot de uitgifte van de betreffende onroerende zaken.

Voorgenomen uitgiften
Hulp nodig bij het lezen van documenten?

Kunt u een pdf niet goed lezen? Neem dan contact op via webredactie@deventer.nl of telefoonnummer 14 0570. We bekijken samen welk alternatief wij u kunnen bieden.

Documenten downloaden