VERLOPEN Bekendmaking voorgenomen uitgifte - Kronenbergweg en Stegemansweg Deventer

Datum publicatie

11 juni 2024

Type overeenkomst

Voornemen tot verkoop

Wat

2 percelen gelegen aan de Kronenbergweg en Stegemansweg.

Objectieve redenen voor één op één uitgifte in deze specifieke situatie

  1. De gemeente Deventer is eigenaar van de percelen gelegen aan de Kronenbergweg (DVT N 229 en 230 beide gedeeltelijk, ter grootte van 31 m2) en Stegemansweg (DVT N 764 gedeeltelijk, ter grootte van 30 m2) op A1 Bedrijvenpark Deventer.
  2. Liander N.V. is verantwoordelijk voor het aanleggen van het elektriciteitsnetwerk op A1 Bedrijvenpark Deventer en is voornemens om twee transformatorstations te plaatsen op de betreffende percelen ten behoeve van dit elektriciteitsnetwerk.
  3. De percelen gemeentegrond worden alleen voor dit specifieke doel verkocht en de transformatorstations worden alleen voor dit doel geplaatst.
  4. De gemeente Deventer is van mening dat de verkoop aan Liander N.V. 1-op-1 kan plaatsvinden, omdat aannemelijk kan worden gemaakt dat er slechts één gegadigde is die in aanmerking komt.

Terug naar de pagina Bekendmaking voorgenomen uitgiften.