Het Eikendal Zuid fase 4

In Het Eikendal, misschien wel het mooiste plekje van Nederland, kan een langgekoesterde droom verwezenlijkt worden. Rust, ruimte en duurzaamheid zijn heel kenmerkend voor deze bijzondere woonwijk.

Met veel vrijheid bouwen

Op de kavels aan de Paalmansdijk en Voskersdijk kunt u met veel vrijheid bouwen. Met een kavelgrootte vanaf 800 m2 voor vrijstaande woningen en vanaf 600 m2 voor twee-onder-een-kapwoningen, is hier van alles mogelijk. Een landhuis, een moderne of klassieke bouwstijl, een karakteristiek houten huis, een jarendertigwoning of juist heel iets anders. De verkaveling in Het Eikendal-Zuid biedt ruimte voor veel woonwensen.

Inschrijving vervolgfase

De loting voor de 15 kavels aan de Paalmansdijk en Voskersdijk (Eikendal Zuid fase 4) heeft plaatsgevonden op 17 oktober 2023.

Overgebleven of teruggekomen kavels komen weer in de verkoop. Hiervoor geldt het principe 'wie het eerst komt wie het eerst maalt'.

Op zoek naar een medebouwer?

Als u een medebouwer zoekt kunt u een mail sturen naar makelaardij@deventer.nl. Geef daarin toestemming om uw e-mailadres en/of telefoonnummer te delen met anderen die een medebouwer zoeken. 

Wijziging in modelkoopovereenkomst

Graag informeren wij u dat voor de volledigheid onderstaande aanvulling is gedaan op artikel 3.2 van de koopovereenkomst. In de opsomming hieronder is de wijziging opgenomen als vetgedrukte tekst.

3.2 Het perceel wordt geleverd in de staat waarin het zich bevindt zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel, met dien verstande dat op het moment van levering:

  • het perceel is geëgaliseerd en ongeveer 5 à 10 centimeter beneden de hoogteligging van de aangrenzende openbare weg zal zijn gelegen.
  • het perceel tenminste aan 1 zijde bereikbaar en ontsloten zal zijn door een (nood)weg.
  • in de nabijheid van het perceel op 1 plaats een aansluiting op het elektriciteit- en waterleidingnet mogelijk zal zijn
  • zich in het perceel tot een diepte van 1 meter beneden de opleveringshoogte van het perceel geen obstakels bevinden, met dien verstande dat indien op aangrenzende percelen bestaande bomen staan, zich in het perceel wortels kunnen bevinden.

Alleen van toepassing bij kavel V29: in de tuin van de kavel bestaande bomen staan, welke gehandhaafd moeten blijven.

Bekijk de aangepaste modelkoopovereenkomst (pdf).

Vragen

Heeft u vragen over kavels op Het Eikendal? Dan kunt u contact opnemen met Marian Jansen via 0570 - 69 31 15 of e-mail via makelaardij@deventer.nl. Documenten downloaden