Financieel

Met welke kosten moet u rekening houden als u zelf een woning wilt bouwen? Een overzicht.

 

Kosten die te maken hebben met de financiering

 • Hypotheekkosten

U krijgt met advies- en afsluitkosten te maken. U betaalt advieskosten voor financieel advies en bemiddeling. Voor het afsluiten van een hypotheek en de verzekeringen betaalt u afsluitkosten. 

 

Veel hypotheekverstrekkers verlenen pas een hypotheek nadat er een onherroepelijke omgevingsvergunning is afgegeven (dat wil zeggen dat de hypotheekakte niet eerder mag passeren dan nadat er een onherroepelijk omgevingsvergunning ligt). Vraag uw hypotheekverstrekker hierna. Een hypotheekofferte is slechts een bepaalde termijn geldig. Wij raden aan bij het maken van een planning hier rekening mee te houden.

 

 • Notariskosten
Kosten van de akte(n).

 • Overbruggingskosten
De eventuele kosten van een overbruggingshypotheek.

 • Rente
U betaalt (hypotheek)rente over de reeds betaalde termijnen van de aannemer tijdens de bouw.

 

Kosten die u aan de gemeente betaalt

 • Grondkosten
Koopsom van de bouwkavel en btw.

 • Optievergoeding
U kunt gratis een kavel reserveren; een optie nemen kost wel geld. Wanneer de optie wordt omgezet in koop, wordt het optiegeld in mindering gebracht op de koopsom. Wanneer u afziet van de aankoop van de kavel of de optie komt te vervallen, heeft u geen recht op terugbetaling van het optiegeld.

 • Kosten voor de gronduitgifte 
Onder meer notariskosten, kadastraal recht, kosten inschrijven akte, kosten kadastrale inmeting en belastingen.

 • Legeskosten 
Legeskosten voor de aanvraag van de omgevingsvergunning.

 

Kosten ontwerp

 • Advieskosten    
Honorarium voor: architect, procesbegeleider, kostendeskundige, constructeur, installateur en eventuele installatieadviseur.

 • Verschotten    
Kosten van de afdrukken van tekeningen, bestek en andere onkosten, zoals reiskosten van de adviseurs.

Bouwkosten

 • Aanneemsom + opslagen 

 • Materiaal- en loonkosten
 • Opslagen (algemene kosten + winst en risico + btw)
 • Stelposten

 

 • Aansluitkosten    
Kosten van het aansluiten van nutsvoorzieningen, zoals gas, elektra, water, riolering, kabeltelevisie en internet. En de kosten voor tijdelijke aansluiting van bouwstroom en bouwwater.

 

 • Sonderingskosten

Bij de aanvraag van een omgevingsvergunning zijn constructieberekeningen en een sonderingsrapport vereist. Sonderingsonderzoek is een onderzoek naar de structuur van de bodem. 

 

Kosten die met de inrichting en verhuizing samenhangen

 • Inrichting    
Interieurarchitect, tuinarchitect, adviseur meubilering en stoffering.

 • Verhuizing   
Soms is het noodzakelijk dat u 1 of meerdere malen moet verhuizen voordat u uw woning kunt betrekken.

 • Tijdelijke woning   
Het kan zijn dat u gebruik moet maken van een tijdelijke woning.

 • Opslag inboedel   
Misschien moet u (een deel van) uw boedel tijdelijk opslaan.

 • Verzekering    
Opslag en inboedelverzekering en verzekering van uw nieuwe woning na oplevering.


Een globale kostenraming kunt u maken met behulp van de website www.watkostbouwen.nl.