Duurzaamheid

De gemeente Deventer streeft er naar om in 2030 klimaatneutraal te zijn. Bouwt u zelf een huis in Deventer of in de omliggende dorpen, dan kunt u daaraan bijdragen. Ook als u een bestaand pand koopt, is het mogelijk te kiezen voor duurzaam.

 

Duurzaamheid is goed te combineren met nieuw- en verbouw. Er zijn veel duurzame maatregelen die u kunt toepassen. Van bouwmaterialen en isolatie tot zonnepanelen en infiltratievoorzieningen. Wij hebben een aantal opties voor u op een rij gezet.

 

Duurzame bouwmaterialen

Bij de (ver)bouw van uw huis, kunt u kiezen voor duurzaam. Houd in uw ontwerp rekening met milieuvriendelijke bouwwijzen en -materialen. Kies voor hergebruik van bouwdelen en recycle materialen. U kunt duurzame technieken toepassen om te besparen op energie- en materiaalgebruik.

 

Duurzaam bouwen hoeft niet duur te zijn. Er zijn veel duurzaamheidsregelingen en subsidies beschikbaar. Meer informatie vindt u op de websites van Duurzaam DeventerProvincie Overijssel en de Rijksoverheid.

 

Energieneutraal bouwen

Wilt u zelf genoeg energie opwekken om uw huis te voorzien van stroom, warmte en koeling? Voor steeds meer zelf- en samenbouwers is het mogelijk een energieneutrale woning te bouwen.

 

Op huisvolenergie.nl vindt u veel informatie over energiezuinig (ver)bouwen en duurzame maatregelen voor uw woning of bedrijfspand. De Rijksoverheid biedt veel informatie over duurzaam bouwen en verbouwen.

 

U kunt van uw droomhuis ook een passiefhuis maken. Dit is een woning die heel weinig energie verbruikt voor verwarming. Een passiefhuis is vaak extreem goed geïsoleerd en op de zon georiënteerd.

 

Duurzame energie

Op uw dak kunt u energie opwekken met zonnepanelen. Stichting Zon Deventer geeft advies over de aanleg en financiering. Ook bij de Deventer Energie Coöperatie kunt u terecht voor informatie en advies over zelf stroom opwekken of het gebruik van duurzame energie. Neem bijvoorbeeld stroom af, die is opgewekt door windmolens. Op de website vindt u tips over efficiënt energiegebruik.

 

De Rijksoverheid biedt veel informatie over duurzame energie. Onder andere met subsidies stimuleert zij het gebruik van hiervan. Ook de provincie Overijssel geeft subsidies uit; voor het opwekken van duurzame energie en voor energiebesparende maatregelen

 

Afkoppelen regenwater

Hemelwater, zoals regen, is schoon water. Via de regenpijp mengt zich dit in de riolering met vervuild water, waardoor het gereinigd moet worden. Bij nieuwbouw is uw woning meestal afgekoppeld van het riool. Het hemelwater kan dan ten goede komen aan de tuin en het grondwater. Voor bestaande panden kunt u een subsidie aanvragen voor afkoppeling.

 

Infiltratievoorzieningen

Op een bouwkavel is geen voorziening opgenomen voor de afvoer van hemelwater. Hemelwater moet u volledig infiltreren op uw eigen kavel. Hiervoor legt u een infiltratievoorziening aan, die voldoende water bergt en infiltreert om wateroverlast te voorkomen. Denk bijvoorbeeld aan infiltratiekratten. Kijk voor meer informatie en voorbeelden op www.deventer.nl/afkoppelsubsidie.

 

Groene tuin: klimaatadaptatie

Maakt u plannen voor de tuin op uw bouwkavel of pakt u de bestaande tuin aan? Denk dan aan het veranderende klimaat. Buien worden heviger. Door klimaatadaptatie bereidt u uw tuin hierop voor. Leg bijvoorbeeld niet alleen tegels, maar kies voor veel groen. Ook halfopen en open verharding zoals split, dolomiet, grind, houtsnippers of een onverhard pad laten water goed door. Regenwater zakt weg in de grond, in plaats van in het riool. U voorkomt plassen en overstromingen rond uw huis.