Aan de slag

Om u op weg te helpen, hebben wij belangrijke vervolgstappen voor u op een rij gezet.

Stappenplan

Hieronder is het stappenplan uitgeschreven, maar u ziet de stappen ook in de afbeelding op hiernaast.

 

Koop en levering bouwkavel

 1. Oriëntatie/keuze kavel, oriënterend gesprek met makelaar/adviseur
 2. Kavel in optie
 3. Sluiten koopovereenkomst
 4. Oplevering kavel en betaling koopsom
 5. Start bouw woning


Ontwerp en realisatie

 1. Ontwerp woning
 2. Opstellen aanvraag omgevingsvergunning
 3. Aannemerselectie/aanbesteding
 4. Start bouw woning


Vergunningen en goedkeuringen

 1. Naar keuze: pre-advies
 2. Indien aanvraag omgevingsvergunning
 3. toetsen/verlenen omgevingsvergunning
 4. Bezwaartermijn
 5. Eventuele uitloopmogelijkheid
 6. Start bouw woning


(Maximale) termijnen

 1. Kavel in optie: maximaal 6 maanden
 2. Pre-advies: doorlooptijd circa 8 weken
 3. Toetsen/verlenen omgevingsvergunning: maximaal 8 weken
 4. Bezwaartermijn: 6 weken
 5. Eventuele uitloopmogelijkheid: maximaal 6 maanden
 6. Sluiten koopovereenkomst tot oplevering kavel en betaling koopsom: maximaal 3 maanden
 7. Oplevering kavel en betaling koopsom tot start bouw woning: maximaal 12 maanden