Procedure bestemmingsplanwijziging snippergroen

De gemeente start 1 keer per jaar de bestemmingsplanprocedure, om de bestemming van openbaar groen te wijzigen in bestemming wonen voor de verkochte of verhuurde percelen snippergroen. Het duurt vervolgens ruim een jaar voordat de bestemming wonen definitief vastgesteld kan worden. Dit komt door de diverse inspraakprocedures. U wordt hierover schriftelijk geïnformeerd.

Bekijk op de website van Gemeente Deventer welke mogelijkheden er zijn om uw perceel in te richten, nadat de bestemming wonen is vastgesteld.