Snippergroen

Wilt u uw tuin vergroten? U kunt onder bepaalde voorwaarden een perceel gemeentegrond kopen of huren wat grenst aan uw tuin. Een adviesteam, waaronder een stedenbouwkundige en een landschapsarchitect, bepalen welke stukken openbaar groen in aanmerking komen voor huur of koop. Die percelen noemen wij snippergroen.

 

Bestemmingsplanwijziging

Het perceel snippergroen dat u koopt of huurt wordt voorzien van een bestemmingsplanwijziging. Hiermee krijgt de grond, waar mogelijk, juridisch vergelijkbare gebruiksmogelijkheden als de rest van uw woonperceel.

 

Maatwerk

De uitgifte van snippergroen is maatwerk. Heeft u vragen? Neem gerust contact op met een medewerker van het team snippergroen via snippergroen@deventer.nl of telefoonnummer 14 0570.

Aanmeldformulier

Wilt u snippergroen kopen of huren? En heeft u al contact gehad met het team snippergroen? Dan kunt u zich aanmelden via het formulier.  

 

Documenten downloaden