Steenbrugge

Bouwkavels Zwermdorp Steenbrugge

De inschrijving voor de kavels in het Zwermdorp Steenbrugge is gesloten. Als er na de loting nog kavels beschikbaar zijn, kunt u zich daar vanaf 5 oktober 2022 vanaf 09.00 uur voor inschrijven.

Bekijk de video.

 


Rectificatie pagina 9 kavelpaspoorten (oppervlakte woningen/bijgebouwen)


De tekst onder het kopje 'Oppervlakte van de woningen en bijgebouwen' klopt niet. De tekst moet zijn:

  1. Het bebouwingspercentage mag per bouwperceel niet meer dan 60% bedragen, tenzij ter plaatse van de aanduiding 'maximum bebouwingspercentage' anders is aangeduid;
  2. De gezamenlijke oppervlakte van aanbouwen, uitbouwen, bijgebouwen en bouwwerken, geen gebouw zijnde, bij een hoofdgebouw mag:
    • op bouwpercelen met een oppervlakte tot 500 m2, niet meer dan 75 m2 bedragen;
    • op bouwpercelen met een oppervlakte van 500 m2 tot 1000 m2, niet meer dan 100 m2 bedragen.
Documenten downloaden

Actuele objecten

Groeiperiode 6 en 7, kavel 1
Groeiperiode 6 en 7, kavel 2
Groeiperiode 6 en 7, kavel 3
Groeiperiode 6 en 7, kavel 4
Groeiperiode 6 en 7, kavel 5
Groeiperiode 6 en 7, kavel 12
Groeiperiode 6 en 7, kavel 13
Groeiperiode 6 en 7, kavel 20
Groeiperiode 6 en 7, kavel 21
Groeiperiode 6 en 7, kavel 33
Groeiperiode 6 en 7, kavel 43
Groeiperiode 6 en 7, kavel 44
Groeiperiode 6 en 7, kavel 45
Groeiperiode 6 en 7, kavel 59
Groeiperiode 6 en 7, kavel 60
Groeiperiode 9, kavel 6
Groeiperiode 9, kavel 7
Groeiperiode 9, kavel 19
Groeiperiode 9, kavel 27
Groeiperiode 9, kavel 28
Groeiperiode 9, kavel 29
Groeiperiode 9, kavel 30
Groeiperiode 9, kavel 31
Groeiperiode 9, kavel 32
Groeiperiode 9, kavel 50
Groeiperiode 9, kavel 51
Groeiperiode 9, kavel 52
Groeiperiode 9, kavel 53
Groeiperiode 9, kavel 54
Groeiperiode 9, kavel 55
Groeiperiode 9, kavel 56
Groeiperiode 10, kavel 8
Groeiperiode 10, kavel 9
Groeiperiode 10, kavel 10
Groeiperiode 10, kavel 11
Groeiperiode 10, kavel 14
Groeiperiode 10, kavel 15
Groeiperiode 10, kavel 16
Groeiperiode 10, kavel 17
Groeiperiode 10, kavel 18
Groeiperiode 10, kavel 22
Groeiperiode 10, kavel 23
Groeiperiode 10, kavel 24
Groeiperiode 10, kavel 25
Groeiperiode 10, kavel 26
Groeiperiode 10, kavel 34
Groeiperiode 10, kavel 35
Groeiperiode 10, kavel 36
Groeiperiode 10, kavel 37
Groeiperiode 10, kavel 38
Groeiperiode 10, kavel 39
Groeiperiode 10, kavel 40
Groeiperiode 10, kavel 41
Groeiperiode 10, kavel 42
Groeiperiode 10, kavel 46
Groeiperiode 10, kavel 47
Groeiperiode 10, kavel 48
Groeiperiode 10, kavel 49
Groeiperiode 10, kavel 57
Groeiperiode 10, kavel 58