Plots Sluiskwartier

Op een steenworp afstand van de bruisende binnenstad verrijst het nieuwe Sluiskwartier. Het Sluiskwartier is een voormalig industriegebied langs het historische IJsselfront, dat wordt herontwikkeld tot gemengd woon-werkgebied met ruimte voor nieuwe vormen van wonen en werken.

Marktpartij

De gemeente Deventer is eigenaar van 5 bouwplots. Hierop staan een aantal beeldbepalende gebouwen, die getransformeerd moeten worden en ruimte bieden voor nieuwbouw. We zoeken een marktpartij die voor eigen rekening en risico deze 5 bouwplots ontwerpt, ontwikkelt en realiseert tot 41 woningen.

Procedure

De verkoopprocedure bestaat uit 2 fases. In de Voorselectiefase kunnen geïnteresseerden partijen zich met referentieprojecten en een visie aanmelden voor de verkoopprocedure. De 4 best beoordeelde partijen dingen in de Verkoopfase mee in de aankoop van de gronden. De Voorselectiefase en de Verkoopfase gaan via Akro Consult.


Stel uw vragen

Inhoudelijke vragen kunt u indienen via sluiskwartier@akroconsult.nl. Dat kan tot uiterlijk 13 december 2023, 12.00 uur. Te laat ingediende vragen worden niet beantwoord. Op uiterlijk 20 december 2023 worden de vragen in geanonimiseerde vorm aan alle geïnteresseerden beantwoord en gepubliceerd in een nota van inlichtingen.

Voorselectiefase

Als geïnteresseerde partij kunt u tot 25 januari 2024, 12.00 uur een aanmelding indienen. Zie de website van Akro Consult.

Meer informatie

Geïnteresseerden kunnen bij Akro Consult terecht voor meer informatie en aanmelden.