Kavels kermisexploitanten

Koopstandplaatsen/bouwkavels voor wonen en opslag voor kermisexploitanten

Ten zuiden van het westelijk deel van A1 Bedrijvenpark Deventer, zijn speciaal voor kermisexploitanten 3 koopstandplaatsen/bouwkavels, gelegen aan de Kruklandsweg, in de verkoop.

De standplaatsen worden zonder woonwagen en zonder opslaghal als bouwkavel verkocht.

De bouwkavels hebben de kavelnummers 20, 21 en 22.

Inschrijving en loting

Kermisexploitanten kunnen zich inschrijven van 31 maart 2023 09.00 uur tot en met 21 april 2023 tot 18.00 uur.

Inschrijven voor deze kavels kan alleen via email naar kermisstandplaatsa1@deventer.nl, met gebruikmaking van het daarvoor bestemde inschrijfformulier. Inschrijfformulieren die niet volledig zijn ingevuld en ondertekend of niet digitaal ingediend, zijn niet ontvankelijk en doen niet mee met de procedure.

Toewijzing van de bouwkavels vindt plaats op basis van loting. De loting door een notaris staat gepland op 8 mei 2023. Kermisexploitanten die binding hebben met Deventer, krijgen voorrang bij de loting. De loting zal niet openbaar plaatsvinden. Wij hopen u uiterlijk maandag 15 mei 2023 te kunnen informeren over de uitslag van de loting.

Meer informatie

Alle informatie over de kavels, waaronder de prijs, vindt u via de actuele objecten hieronder. Heeft u vragen? Dan kunt u een mail sturen naar kermisstandplaatsa1@deventer.nl

Bekijk het bestemmingsplan (waaronder in ieder geval artikel 1.30, artikel 13.1, artikel 19.1, artikel 36.1 en artikel 36.8, en bouwregel 26.1.2). Documenten downloaden