Gasfabriek Deventer

De Gasfabriek is een Business Innovation Campus. Gevestigde en startende ondernemingen, startups en scale-ups vormen samen een bruisend en innovatief geheel. Er zijn meer dan 40 bedrijven op de Campus gevestigd, bestaande uit ongeveer 200 personen. Een groot deel van deze bedrijven heeft een sterke focus op innovatie en schaalbare IT-Tech. Het plan is om de campus de komende jaren flink door te ontwikkelen. De Gasfabriek ligt bovendien dicht bij de binnenstad en is goed bereikbaar.

Bedrijventerrein

Het Gasfabriekterrein Deventer is gelegen aan de Zupthenseweg, nabij de sluis en globaal gelegen tussen de afslag Deventer van de A1 en het centrum van Deventer.

Toelaatbare bedrijven

Op de campus zijn bedrijven en activiteiten toegestaan ten dienste van de functie Campus Gasfabriek, met de daarbij behorende voorzieningen. De Campus Gasfabriek is in het bestemmingsplan omschreven als een agglomeratie van samenhangende activiteiten waarin innovatie leidt tot nieuwe producten, groei van ondernemingen en werkgelegenheid.

De campus richt zich op het huisvesten van innovatieve startende bedrijven en/of innovatieve bedrijfsonderdelen en daarmee samenhangende ondersteunende bedrijven en opleidingsactiviteiten. Hieronder wordt ook verstaan het bieden van ontmoeting door evenementen en bijeenkomsten.

Kantoren moeten ondersteunend zijn aan de daar gevestigde bedrijven en activiteiten. We toetsen of nieuwe bedrijven passen bij de Campus Gasfabriek.

Openbaar vervoer

Het bedrijventerrein is bereikbaar met het openbaar vervoer, zie hiervoor www.9292.nl.

Afstand tot centrum en NS-station Deventer

Circa 2 kilometer.

Afstand tot snelweg

Circa 2 kilometer.

Bestemmingsplan

Bekijk het bestemmingsplan van het Gasfabriekterrein.

Uitgifte van kavels

De gemeente Deventer heeft op dit moment geen kavels te koop op het Gasfabriekterrein. Wanneer er weer kavels in de verkoop komen, wordt dit samen met de bijbehorende verkoop- en selectieprocedure op deze pagina kenbaar gemaakt.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op www.degasfabriek.com. Heeft u vragen? Neem contact op met Menno Baten van gemeente Deventer: