Bedrijventerrein Bathmen - Looweg

Bathmen
bedrijfskavels
1000 m²
Gemeente Deventer
€ 180,00 p/m² exclusief btw en kosten koper

Het bedrijventerrein Bathmen ligt tussen het spoor en de Looweg. Aan de zijde van de Looweg zijn maximaal 5 bedrijfswoningen toegestaan. Achter elke woning is aan de zijde van het spoor ruimte voor een bedrijfsgebouw. Bij de ontwikkeling van het bedrijventerrein is gekozen voor een flexibele verkaveling. De uitgeefbare kavels zijn minimaal 1000 m2. In totaal is er 5677 m2 te koop.

Alle beschikbare kavels voor een combinatie van wonen en werken zijn op dit moment gereserveerd.

Oppervlakte

Vanaf 1000 m2.

Toegestane milieucategorie

1 of 2, afhankelijk van de locatie.

Bedrijfsgebouwen

  • Maximale bouwhoogte 7 meter;
    maximale goothoogte 4 meter; 
  • maximaal bebouwingspercentage 80%.


Bedrijfswoningen

  • Maximale bouwhoogte 9 meter;
  • maximale goothoogte 4 meter;
  • minimaal aantal bedrijfswoningen 3 en maximaal 5.


Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met Theo van Raaij, accountmanager van de gemeente Deventer:

Documenten downloaden