Bouwkavel voor 1 vrijstaande woning

Op 17 oktober is de inschrijving gestart voor de bouwkavel aan de Molbergsteeg in Deventer. Op deze ruime kavel is plek voor 1 vrijstaande woning.

Kavelpaspoort

Op www.deventerverkoopt.nl/molbergsteeg staan de spelregels voor deze kavel.

Omgeving

De kavel ligt in de bufferzone tussen het dorp Epse en het A1 Bedrijvenpark Deventer. Door natuurcompensatie is het openbaar gebied rondom de kavel al ingericht.

Inschrijving en loting

Geïnteresseerden kunnen zich inschrijven tot en met 9 november 2023, 17.00 uur. De toewijzing van de kavel vindt plaats op basis van loting.

Meer informatie

Alle informatie over de kavel, waaronder prijs, uitgiftevoorwaarden en inschrijfformulier staat op www.deventerverkoopt.nl/molbergsteeg.