Blijven bouwen om woningmarkt in beweging te krijgen

Het aantal sociale huurwoningen in Deventer is op peil gebleven: vorig jaar werden er 40 nieuwe sociale huurwoningen opgeleverd. Ook startte in 2021 de bouw van ruim 80 nieuwe woningen. Dit blijkt uit een analyse van de prestatieafspraken die de gemeente met woningcorporaties heeft gemaakt.

De druk op de woningmarkt liep vorig jaar verder op: er waren meer woningzoekenden, maar minder verhuringen. De noodzaak voor de nieuwbouw blijft daarmee bestaan.

In 2021 werden niet alleen 40 nieuwe sociale huurwoningen opgeleverd, ook startte de bouw van nieuwe woningen in onder meer Bathmen, Rivierenwijk en op de Aupinglocatie. Ook verhuurder Eigen Bouw, die zich met name richt op het middeldure huursegment, startte met de bouw van 86 woningen aan de Rubensstraat. Deze woningen worden dit jaar opgeleverd.

Nieuwbouwprojecten

Daarnaast zijn voorbereidingen van andere woningbouwprojecten gestart die de komende jaren in totaal 400 woningen opleveren: Nieuwbouwprojecten Tuinen van Zandweerd, Steenbrugge, Kop Handelskade, Shita en St. Jozeflocatie. Op de Kop Handelskade komen ruim 80 studentenwoningen, op initiatief van Studentenhuisvester DUWO.

Doorstroom bevorderen

“Het bouwen van woningen helpt om de druk op de woningmarkt te verlichten,” vertelt wethouder Rob de Geest (Wonen). “Het kan de doorstroom bevorderen: iemand die kleiner wil gaan wonen en daardoor een eengezinswoning achterlaat voor een jong stel met kleine kinderen, dat op hún beurt weer een kleiner appartement achterlaat voor een starter op de woningmarkt.”

Vanwege de grote vraag naar woningen, onderzoeken de gemeente en de corporaties ook de mogelijkheden van flexwoningen; tijdelijke woningen die relatief snel en gemakkelijk gebouwd kunnen worden.

Leefbaarheid van woonbuurten

De leefbaarheid in de wijken kreeg ook in 2021 volop aandacht, van zowel de gemeente als de woningcorporaties. Op verzoek van huurders is vorig jaar een samenwerking tot stand gekomen tussen huurdersvertegenwoordigingen, corporaties, gemeente en andere betrokken partijen over het onderhoud van de buitenruimte.

Verduurzamen woningen

In de verduurzaming werden belangrijke resultaten behaald. De corporaties hebben vorig jaar hun woningen verbeterd, om uiterlijk in 2025 alle woningen op gemiddeld label B te hebben. Woningcorporatie Rentree slaagde daar in 2021 al in. De Marken heeft haar bezit al langer op label B en Ieder1 verwacht deze doelstelling in 2022 te halen.