VERLOPEN Bekendmaking voorgenomen uitgifte - Jan Bronnerplantsoen 18 Deventer

Datum publicatie

06 juni 2024

Type overeenkomst

Koopovereenkomst

Wat

Een perceel grond gelegen aan de achterzijde van Jan Bronnerplantsoen 18 te Deventer ter grootte van circa 113 m2.

Objectieve redenen voor één op één uitgifte in deze specifieke situatie

  1. Het perceel grenst volledig aan de achterzijde van de Jan Bronnerplantsoen 18.
  2. Door verkoop aan de eigenaar van Jan Bronnerplantsoen 18 een logische kadastrale grens ontstaat welke in lijn ligt met buurpercelen
  3. het perceel ingesloten is tussen andere kadastrale percelen waarvan de gemeente geen eigenaar is, waardoor het beheer van het perceel door de gemeente niet uitgevoerd kan worden en daardoor tot verkoop hiervan wenst over te gaan.
  4. In het verleden dit perceel als collectief uitgeefbaar was aangemerkt op de uitgiftekaart, de buurpercelen wel zijn verkocht, maar de verkoop van dit perceel om financiële redenen destijds niet heeft plaatsgevonden.

Terug naar de pagina Bekendmaking voorgenomen uitgiften.