Partijen

Het bouwen van een woning is een heel proces. Van de koop tot de oplevering. Tijdens het realiseren van uw eigen woning krijgt u onder meer met de volgende partijen te maken.

 

Gemeente
Op de website van Deventer Verkoopt vindt u de eerste informatie over het kopen van kavels en panden binnen de gemeente Deventer.

 

Gemeentemakelaar
Het contact over het kopen van een kavel binnen de gemeente loopt via de gemeentemakelaar. Zij kan u ook meer vertellen over uitgiftevoorwaarden en is verantwoordelijk voor het opstellen van de koopovereenkomst.

 

Bouwplantoetser
De bouwplantoetser zal u aanvraag voor een omgevingsvergunning toetsen aan o.a. bouwbesluit, bouwverordening en bestemmingsplan.

 

Toezichthouder
De toezichthouder controleert tijdens het bouwproces of de woning voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen.

 

Architect
Afhankelijk van het type project is een architect verplicht. In de projecten waar u niet verplicht bent een architect in te huren, bevelen wij het u wel sterk aan. Een goede architect kan uw woonwensen en de eisen uit bijvoorbeeld het beeldkwaliteitsplan op elkaar afstemmen en kan u begeleiden in het omgevingsvergunning traject.

 

Bouwbegeleider
Een bouwbegeleider is een onafhankelijke professional die u tijdens het ontwerpen en bouwen van uw huis begeleidt en adviseert waar u dat wilt. Hij of zij kan u bijstaan vanaf de kavelaankoop tot en met de oplevering van uw woning, maar u kunt de bouwbegeleider ook inhuren voor specifieke momenten. Het inschakelen van een bouwbegeleider is niet verplicht binnen de gemeente Deventer.

 

Aannemer/bouwer
Een aannemer is een ondernemer die u inschakelt om uw woning te bouwen. De aannemer werkt nauw samen met de eventueel door u ingeschakelde architect.

 

VAC Deventer
Als u uw eigen woning gaat (of laat) bouwen, kunt u VAC Deventer inschakelen voor gratis advies. VAC toetst de plannen op veiligheid, optimale woon- en werkkwaliteit van de woning en woonomgeving, maar kan ook toetsen of de woning levensloop geschikt is of (als de wensen van de bewoners veranderen) makkelijk aanpasbaar is. Praktische adviezen om gebruikskwaliteit van uw toekomstige woning te verbeteren. Meer informatie over VAC vindt u op www.deventer.nl/vacwonen.