Partijen

Het bouwen van een woning is een heel proces. Van de koop tot de oplevering. Tijdens het realiseren van uw eigen woning krijgt u onder meer met de volgende partijen te maken.

 

Gemeente

Op de website van Deventer Verkoopt vindt u de eerste informatie over het kopen van kavels en panden binnen de gemeente Deventer.

 

Gemeentemakelaar

Het contact over het kopen van een kavel binnen de gemeente loopt via de gemeentemakelaar. Zij kan u ook meer vertellen over uitgiftevoorwaarden en is verantwoordelijk voor het opstellen van de koopovereenkomst.

Bouwplantoetser

De bouwplantoetser zal u aanvraag voor een omgevingsvergunning toetsen aan o.a. bouwbesluit, bouwverordening en bestemmingsplan.

 

Toezichthouder

De toezichthouder controleert tijdens het bouwproces of de woning voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen.

 

Architect

Afhankelijk van het type project is een architect verplicht. In de projecten waar u niet verplicht bent een architect in te huren, bevelen wij het u wel sterk aan. Een goede architect kan uw woonwensen en de eisen uit bijvoorbeeld het beeldkwaliteitsplan op elkaar afstemmen en kan u begeleiden in het omgevingsvergunning traject.

 

Bouwbegeleider

Een bouwbegeleider is een onafhankelijke professional die u tijdens het ontwerpen en bouwen van uw huis begeleidt en adviseert waar u dat wilt. Hij of zij kan u bijstaan vanaf de kavelaankoop tot en met de oplevering van uw woning, maar u kunt de bouwbegeleider ook inhuren voor specifieke momenten. Het inschakelen van een bouwbegeleider is niet verplicht binnen de gemeente Deventer.

 

Aannemer/bouwer

Een aannemer is een ondernemer die u inschakelt om uw woning te bouwen. De aannemer werkt nauw samen met de eventueel door u ingeschakelde architect.