Woonbedrijf ieder1 en gemeente vernieuwen samen Ludgeruskwartier

Woonbedrijf ieder1 en de gemeente Deventer gaan samen aan de slag met de vernieuwing van het Ludgeruskwartier, inclusief de Roelandflatlocatie en omgeving. Daarvoor hebben zij een intentieovereenkomst getekend. Oude woningen worden vervangen door meer en energiezuinige nieuwbouwwoningen en de openbare ruimte krijgt een nieuwe inrichting. De huidige huurders hebben een terugkeergarantie.

Woonbedrijf ieder1 bezit in het Ludgeruskwartier 224 portiekwoningen (aan de Lebuïnuslaan, Graaf Reinoldstraat, Eleonorastraat, Varlarstraat en Ludgerstraat), 32 eengezinswoningen (in de Eleonorastraat en Ludgerstraat) en 20 garages. De woningen, gebouwd in de periode 1963-1965, zijn verouderd. Woonbedrijf ieder1 wil de 256 woningen vervangen door energiezuinige nieuwbouwwoningen.

 

Gemeente

De gemeente is eigenaar van de openbare ruimte en de grond van de in 2016 gesloopte Roelandflat (nu tijdelijk een groenzone). Door de samenwerking aan de buurtvernieuwing kunnen ook middeldure huur- en koopwoningen worden toegevoegd aan de wijk, die nu vooral uit sociale huurwoningen bestaat. Uitgangspunt is een nieuwe wijk met 430 tot 500 woningen. Door de Roelandflatlocatie te betrekken in de plannen, ontstaat er eenheid in het plan. Ook ontstaat ruimte voor doorstroming als hier de eerste woningen voor de nieuwe wijk gerealiseerd kunnen worden.

 

Samenwerking

Wethouder Rob de Geest (Wonen) en Joke Hofman, directeur bestuurder van woonbedrijf ieder1, zijn enthousiast over de samenwerking. Wethouder Rob de Geest: “Zo’n stevige impuls in deze wijk kan alleen goed verlopen in goede samenwerking met verschillende partijen en de betrokkenheid van bewoners en omwonenden bij het maken van de plannen." Directeur Joke Hofman: “Het is voor iedereen goed dat we hier een mooie, nieuwe en leefbare buurt realiseren waar mensen zich thuis voelen en waar het prettig wonen is. Hier gaan we samen mee aan de slag”.

 

Huidige huurders

Het vernieuwde Ludgeruskwartier wordt een aantrekkelijke woonwijk voor de huidige huurders en nieuwe wijkbewoners. Voor de huidige huurders is een sociaal plan opgesteld. Zij krijgen bijvoorbeeld voorrang bij het zoeken naar een andere woning, een verhuiskostenvergoeding en het recht om terug te keren naar een nieuwbouwwoning in het nieuwe Ludgeruskwartier.

 

Plannen uitwerken

De manier van samenwerking is vastgelegd in een Intentieovereenkomst Ludgeruskwartier. Daarin staat dat partijen gaan onderzoeken of een ruimtelijk, maatschappelijk en financieel haalbaar plan te realiseren is. Met de huidige huurders en de omgeving worden een stedenbouwkundig plan opgesteld en noodzakelijke onderzoeken gedaan.