Aanbod snippergroen

De gemeente kan een perceel snippergroen aan 1 huishouden aanbieden (individueel snippergroen) of aan meerdere huishoudens (collectief snippergroen).

 

Individueel snippergroen

Wanneer snippergroen grenst aan alleen uw woning, hebben we het over individueel uitgeefbaar snippergroen. U heeft dan als enige bewoner recht om dit te kopen of te huren. 

 

Collectief snippergroen

Grenst een stuk openbaar groen aan uw perceel en aan percelen van andere bewoners, dan noemen we dat collectief snippergroen. De voorwaarde om tot koop of huur over te gaan, is dat deze bewoners ook meedoen.